Huyghebaert & Mommens
 Your property, Our mission
   
expertise

 Your property, Our mission

EXPERTISE . . . . .

Onder expertise verstaat men meestal een opdracht voor twee (of meer) partijen waarin de expert neutraal en onafhankelijk een beslissing moet maken die voor beide (of meerdere) partijen bindend is.

Bekendste voorbeelden zijn: waardebepalingen bij verdelingen: eschtscheiding, erfenis, uit onverdeeldheid treden, waardebepalingen voor de overheid: fiscale herschattingen, voorafgaande schatting bij aangifte successie, onteigening,... gerechtsexpertises: waardebepalingen of vaststellingen op bevel van een rechter of bij een dading tussen partijen.