Huyghebaert & Mommens
 Your property, Our mission
   
schatting

 Your property, Our mission

SCHATTING . . . . .

HUYGHEBAERT & MOMMENS maakt schattingen bij verdelingen, hypothecaire leningen, giften, nalatenschappen, onteigeningen of gewoon bij verkoop of aankoop van een onroerend goed.

Ook bij de verkoop van een eigendom is een onafhankelijke en neutrale schatting belangrijk aangezien men daardoor zekerheid krijgt van de normale marktwaarde van deze.

Om te vermijden dat uw onroerend goed een lange tijd te koop aangeboden wordt met een prijs die ver boven de werkelijke waarde ligt, doet u best beroep op een erkend vastgoedexpert om een grondige waardebepaling te laten uitvoeren. Als een goed te lang op de markt is tegen een te hoge prijs, haken potentiële kopers, die initieel bereid waren een marktconforme prijs te betalen, af.