Huyghebaert & Mommens
 Your property, Our mission
   
landeigendommen

agriculture 

Your property, Our mission

LANDEIGENDOMMEN . . . . .


Tal van klanten bezitten hoeves en pachtgronden. Dagelijks staat HUYGHEBAERT & MOMMENS in voor de goede betrekkingen met de pachters.

Overdrachten van de jachtpacht zijn voor ons schering en inslag. Het ontvangen van de jachtpacht, de berekeningen van de landpacht en de indexeringen, de betalingen van de grondlasten, wateringen en polderbelastingen.

Op regelmatige tijdstippen ontvangen de klanten een gedetailleerd overzicht van inkomsten en uitgaven met betrekking tot hun eigendommen. Alle beslissingen worden genomen in overleg met de eigenaar.

Indien de klant over gronden beschikt die vrij van pacht komen door opzeg door de pachter, dan kunnen die gronden buiten de landpacht gehouden worden en een beter rendement betekenen mits ze door onze zorgen worden gebruikt. Vele eigenaars wensen immers niet systematisch hun landeigendommen te verkopen.