Huyghebaert & Mommens
 Your property, Our mission
   
verkavelingen

verkavelingsplan 

Your property, Our mission

VERKAVELINGEN . . . . .

Verkavelingen zijn per definitie het verdelen van percelen grond in twee of meerdere loten en deze te voorzien van de nodige infrastructuur om zo de nieuwe verkavelingen bouwrijp te maken.

Ook hier wordt door onze klanten beroep gedaan op ons voor het realiseren van verkavelingen.

In de praktijk komt dit neer op:

  • Opmeten van het te verkavelen perceel door een landmeter
  • Opmaken en bespreken van de plannen van de verkaveling
  • Onderhandelen met de betrokken administraties
  • Indienen van de verkavelingsaanvraag
  • Opmaken van het volledig administratief dossier
  • Opvolgen van het dossier
  • Uitvoeren van de nodige wegenis- en infrastructuurwerken
  • Uitvoeren van de verkaveling